Gestofon

Gestofon to instrument elektroakustyczny, w którym wykonawca za pomocą gestów steruje oprogramowaniem odtwarzającym w różny sposób próbki dźwiękowe rozszerzonych technik wykonawczych nagranych na kilku wybranych instrumentach. Urządzeniem odpowiadającym za śledzenie gestów jest Leap Motion. Oprogramowanie przygotowane zostało w środowisku MAX 8, bazując na bibliotekach Leap Motion SDK v 2.1.5 oraz obiekcie zewnętrznym (external) leapmotion.mxo. Instrument powstał w ramach projektu naukowo-artystycznego „Samplofon”, realizowanego w Studio Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. W. Kotońskiego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina we współpracy z Andrzejem Kopciem (Katedra Kompozycji) i Igorem Szymańskim (Wydział Reżyserii Dźwięku).

Na potrzeby projektu nagrane zostały biblioteki próbek dźwiękowych, zawierające sample rozszerzonych technik wykonawczych, wykonane przez wybitnych instrumentalistów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki nowej na następujących instrumentach: wiolonczela – Mikołaj Pałosz; klarnet basowy i kontrabasowy – Michał Górczyński; fortepian – Zygmunt Krauze; kwintet smyczkowy – Hashtag Ensemble. Próbki dźwiękowe są odtwarzane w sposób linearny, za pomocą granulatora, z użyciem granularnej linii opóźniającej, z rozciąganiem w czasie (scrub).

Gestofon jest próbą realizacji idei silnego skorelowania bodźców słuchowych ze wzrokowymi, niezwykle ważnego dla percepcji muzyki wykonywanej na żywo, a często niemal nieobecnego w muzyce komputerowej. Instrument pozwala wykonawcy sterować wybranymi parametrami dźwięku za pomocą zmian położenia obu dłoni w przestrzeni trójwymiarowej, zmian prędkości ruchu dłoni, gestu zaciśnięcia pięści, obrotu dłoni. Mapowanie gestów zostało zaprogramowane w taki sposób, aby wpływ gestów na dźwięk był intuicyjny, bezpośredni, czytelny dla publiczności oraz zapewniał dużą ekspresję wykonawczą. 

Gestofonia
Co-Relations (Cezary Duchnowski, Agata Zubel)