Wojciech Błażejczyk komponuje i wykonuje muzykę bardzo zróżnicowaną stylistycznie – zarówno muzykę współczesną, filmową, teatralną, jak i rock progresywny, muzykę improwizowaną, eksperymentalną i elektroakustyczną. Jest założycielem i członkiem wielu różnych projektów muzycznych:

Demer di – rock progresywny

Duoturborożec – eksperymentalny duet gitarowy

Sonofrenia – muzyka improwiowana

Niemy Movie – muzyka na żywo do fimlów niemych

Scontri Ensemble – muzyka współczesna

Alive!Music – interaktywny projekt improwizowany

Tor Inis – trio gitarowe (obecnie nie koncertuje)

Gabba Jefi – folk rock (obecnie nie koncertuje)

Dźwięki mowy